Bushman story

Kráčal som po vysokohorskej stezke vedúcej okolo Annapurny do tajomného a zabudnutého Horného Mustangu, slnko nad hlavou iskrivo žiarilo a vysoko na modrej oblohe slobodne poletovali mohutné skalné orly.

Práve som prechádzal chudú himalajskú dedinku, kde som si musel doplniť vodu, a preto som sa zastavil na návsi. A nie raz mi padol do oka húf mužov a žien, ktorí sedeli v prachu na zemi a čosi tam kutali. Chvíľu to trvalo, až mi prišlo, čo vlastne robia. Najchudobnejší z najchudobnejších tu sedeli na holej zemi a rozbíjali kladivami veľké kamene na menšie a tie ešte na menšie, až ostal iba drobučký štrk, používaný k oprave ciest. Pracovali za malú mzdu, hodinu za hodinou, deň za dňom, rok za rokom. Čo im bude behať hlavou, až raz budú ležať na smrteľnej posteli? Aký bol zmysel ich života? K akému cieľu boli stvorení?